جالب است ۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت های اجرائی و نظارت و بازرسان را موظف کردند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‏صلاح اطلاع دهند.
کلیه اعضای شعب أخذ رأی موظفند ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات را به مرجع قضائی اطلاع دهند
به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم دیروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۴۹؛ متن زیر به عنوان ماده (۶۷ مکرر)  به قانون الحاق می‌شود:
ماده۶۷ مکرر- کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت های اجرائی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‏صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه‏ مربوط رسیدگی شود.

عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

تبصره ۱-چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه‌ ثبت‌نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه‌ کلی انتخابات و شعب مذکور مؤثر باشد، مراتب به قید فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.

تبصره ۲- شورای نگهبان می‌تواند فرآیندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم ‌کند.

بر اساس ماده ۵۰؛ مواد (۷۵)، (۷۶)، (۷۷)، (۷۸)، (۸۰)، (۸۱)، (۸۲)، (۸۳) و (۸۴) قانون حذف می گردد.

بر اساس ماده ۵۱؛ مواد این قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- عبارت «فرماندهی کل انتظامی» جایگزین «نیروی انتظامی» در تبصره ماده (۱۶) می شود.
ب- عبارت «یا دیگر مدارک شناسایی» بعد از عبارت «کارت ملی» در اجزای «۶» و «۸»  بند (ب) در ماده (۱۹) اضافه می شود.

پ- بند ۷ ماده ۲۸ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
«۷- داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد (حسب مورد وفق نظر سازمان پزشکی قانونی).»

ت- یک بند به عنوان بند ۹ به ماده ۲۸ قانون الحاق می شود: «۹- گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا موسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی در بخش عمومی یا غیر عمومی در هنگام ثبت‌نام»
ث- یک بند به عنوان بند ۱۰ به ماده ۲۸ قانون الحاق می شود: «۱۰- داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی»
ج- در تبصره های ۱ و ۲ ماده (۳۴) قانون، واژه «حقوقدان» جایگزین واژه «دادستان» می شود.
چ- در ماده (۵۰) قانون، عبارت «ده روز» به عبارت «پانزده روز» اصلاح و عبارت «رونوشتی از مدارک و  اسناد را  همراه» قبل از واژه «نتیجه» اضافه می گردد و واژه «کلاً» حذف می شود.
ح - در ماده (۵۳) قانون، عبارت «و تایید» قبل از عبارت «هیئت نظارت» حذف می شود. همچنین عبارت «با اطلاع وزارت کشور» به «ستاد انتخابات کشور» اصلاح می شود.
خ- در ماده (۷۹) قانون، عبارت «(۱۱)» و «(۶۰)» حذف می‌شود.
د- در تبصره ماده (۸۷) قانون، عبارت «به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصره‌ ماده (٥٣) برای این هیأتها» به عبارت «به مجازات مقرر جهت جرائم مزبور» اصلاح می‌شود.

بر اساس ماده ۵۲ این طرح؛ ماده (۳۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- بند ۳ به شرح زیر اصلاح می شود: «۳- نداشتن عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است.»
ب- عبارت «امنیت داخلی و خارجی» بعد از عبارت «اقدام علیه» در بند (۴) اضافه می شود.
پ- عبارت «یا معتادین به مواد مخدر یا روانگردان» به انتهای بند (۶) اضافه می شود.
ت- بند ۸ به شرح زیر اصلاح می شود: «۸- محکومین قطعی به قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان، مشروبات الکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شوند.»

ث- عبارت « و کسانی‏ که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل‏ ونهم (٤٩) قانونی‏ اساسی باشد» از بند (۹) حذف می شود.

ج- بند ۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود: «۱۰- نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند. تبصره- مراد از نماینده قانونی شخص حقوقی؛ شخصی است که به موجب قانون یا اساسنامه مسئولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیات مدیره یا عناوین مشابه»

چ- متن زیر به عنوان بند ۱۲ اضافه می شود: «۱۲- اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند.»

ح- متن زیر به عنوان بند ۱۳ اضافه می شود: «۱۳- محکومین قطعی به انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت نام»
https://bazentekhabat.com/vdcji8ev.uqeiazsffu.html
نام شما
آدرس ايميل شما

اسامی اعضای ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری اعلام شد

اسامی اعضای ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری اعلام شد

هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی هرمزگان مشخص شد

هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی هرمزگان مشخص شد

هیات مدیره جدید استقلال انتخاب نشد

هیات مدیره جدید استقلال انتخاب نشد

اسامی اعضای ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری اعلام شد

اسامی اعضای ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری اعلام شد

اسامی اعضای ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری اعلام شد
اسامی اعضای ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری اعلام شد
اسامی اعضای ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری اعلام شد
اسامی اعضای ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری اعلام شد
اسامی اعضای ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری اعلام شد
اسامی اعضای ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری اعلام شد
آیت‌الله جنتی در جلسه امروز شورای نگهبان:

آیت‌الله جنتی در جلسه امروز شورای نگهبان:

آیت‌الله جنتی در جلسه امروز شورای نگهبان:
آیت‌الله جنتی در جلسه امروز شورای نگهبان:
آیت‌الله جنتی در جلسه امروز شورای نگهبان:
آیت‌الله جنتی در جلسه امروز شورای نگهبان:
آیت‌الله جنتی در جلسه امروز شورای نگهبان:
آیت‌الله جنتی در جلسه امروز شورای نگهبان:
آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع

آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع

آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع
آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع
آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع
آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع
آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع
آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع
سخنگوی وزارت خارجه: نه رضا پهلوی، نه سفرش و نه مقصدش ارزش اظهار نظر ندارد

سخنگوی وزارت خارجه: نه رضا پهلوی، نه سفرش و نه مقصدش ارزش اظهار نظر ندارد

سخنگوی وزارت خارجه: نه رضا پهلوی، نه سفرش و نه مقصدش ارزش اظهار نظر ندارد
سخنگوی وزارت خارجه: نه رضا پهلوی، نه سفرش و نه مقصدش ارزش اظهار نظر ندارد
سخنگوی وزارت خارجه: نه رضا پهلوی، نه سفرش و نه مقصدش ارزش اظهار نظر ندارد
سخنگوی وزارت خارجه: نه رضا پهلوی، نه سفرش و نه مقصدش ارزش اظهار نظر ندارد
سخنگوی وزارت خارجه: نه رضا پهلوی، نه سفرش و نه مقصدش ارزش اظهار نظر ندارد
سخنگوی وزارت خارجه: نه رضا پهلوی، نه سفرش و نه مقصدش ارزش اظهار نظر ندارد
11 اسفند 1402 زمان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری
 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقيقه

 • 00

  ثانيه

زمان برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقيقه

 • 00

  ثانيه

آیا در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری که اسفند امسال برگزار می‌شود شرکت می‌کنید؟
بله
خیر
«دی‌سانتیس» کارزار انتخاباتی خود را با ایلان ماسک آغاز می‌کند
«دی‌سانتیس» کارزار انتخاباتی خود را با ایلان ماسک آغاز می‌کند
یونانی‌ها برای انتخاب پارلمان جدید پای صندوق‌های رای رفتند
یونانی‌ها برای انتخاب پارلمان جدید پای صندوق‌های رای رفتند
تایلندی‌ها به پای صندوق‌های رای رفتند
تایلندی‌ها به پای صندوق‌های رای رفتند
رئیس‌جمهوری ازبکستان خواستار انتخابات زودهنگام شد
پرچم ازبکستان
استعفای ۷ نماینده پارلمان اقلیم کردستان عراق
اقلیم کردستان عراق
شهباز شریف رای اعتماد گرفت
شهباز شریف - نخست وزیر پاکستان
اعلام حمایت احزاب کُرد ترکیه از رقیب اردوغان
اعلام حمایت احزاب کُرد ترکیه از رقیب اردوغان
بایدن ۸۰ ساله رسما نامزدی خود را برای انتخابات ۲۰۲۴ اعلام کرد
بایدن ۸۰ ساله رسما نامزدی خود را برای انتخابات ۲۰۲۴ اعلام کرد